Water en gas

Water

Water is een eerste levensbehoefte en dat ondervinden we pas echt wanneer er problemen zijn met de waterleiding.

Daarom is het van groot belang om aanleg van uw waterleiding, aanpassingen en onderhoud met de grootste zorgvuldigheid uit te voeren.

Bij de aanleg van een waterleiding of een complete waterinstallatie houdt A&F rekening met alle factoren die een rol spelen, zoals:                          

- de keuze voor het leidingmateriaal

- de beste afstand tussen het warmwatertoestel en de warmwaterkranen 

- de optimale diameter van de leiding vanwege de waterdruk

- als erkend installateur letten wij op het voorkomen van legionella

- een nauwkeurige berekening op de genoemde elementen en leggen een optimale installatie en functionaliteit aan met Uneto-VNI waarborg


Gas

Een gasinstallatie moet degelijke apparatuur zijn en voldoen aan een keurmerk.

Een geregelde controle door een erkend installatiebedrijf zal altijd noodzakelijk zijn.Voor gasinstallaties geldt dat een gehele of gedeeltelijke aanleg, herstel en/of vernieuwing door ons gerealiseerd kan worden.


Een totaalpakket installatie; van advies, maat opnemen tot uitvoering.Wij verzorgen alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden en storingen aan alle gasinstallaties. Denk hierbij aan lekkende leidingen en het jaarlijkse onderhoud.

Als het gaat om door ons geplaatste installaties kunt u vertrouwen op een deugdelijke plaatsing.

Ook de nazorg en het onderhoud is bij ons in veilige handen.